Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,7 0,4 2,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 99,3 2,7 3,1
C TILLVERKADE VAROR 101,2 0,1 0,1
10 Livsmedel 100,5 0,6 -0,9
11 Drycker 103,3 0,3 0,3
13 Textilvaror 101,3 0,2 0,2
14 Kläder 98,5 -0,2 -5,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 103,9 2,7 0,6
17 Papper och pappersvaror 109,0 -0,3 9,3
171 Massa, papper och papp 113,8 -0,5 14,5
172 Varor av papper eller papp 100,2 0,0 -0,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 101,9 0,8 -0,1
22 Gummi- och plastvaror 97,4 -0,4 -2,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 100,8 0,0 0,6
24 Metaller 106,3 -0,5 4,9
244 Andra metaller än järn 102,4 -1,6 2,8
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 99,7 -0,4 -1,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,6 0,0 -2,9
27 Elapparatur 99,5 0,1 0,7
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,2 -0,2 0,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,4 -0,1 2,7
30 Andra transportmedel 95,5 0,0 -6,9
31 Möbler 102,4 0,0 -1,1

Källa: Producentprisindex 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.04.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2018, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/03/thi_2018_03_2018-04-24_tau_007_sv.html