Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), mars 2018

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 104,5 106,8 104,8 0,4 2,8
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 106,5 99,4 105,3 1,3 4,7
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     114,3 0,7 7,4
C TILLVERKADE VAROR 102,5 101,4 101,9 0,2 1,0
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     107,4 0,2 3,4
10 Livsmedel 99,1 99,3 99,0 0,2 0,3
11 Drycker 106,1 109,0 107,2 0,9 6,1
13 Textilvaror 105,6 101,5 102,7 0,7 -0,3
14 Kläder 104,4 98,4 98,8 -0,2 -4,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 103,1 104,1 103,3 1,3 2,1
17 Papper och pappersvaror 101,8 109,0 103,5 0,6 7,2
171 Massa, papper och papp 102,0 113,8 104,4 0,8 9,8
172 Varor av papper eller papp 101,2 100,3 101,0 -0,2 0,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 96,8 101,9 100,3 0,7 -0,6
22 Gummi- och plastvaror 101,6 97,6 99,5 0,0 -0,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,7 101,0 103,5 0,1 2,1
24 Metaller 108,6 106,3 108,1 0,1 4,4
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 104,0 99,9 102,7 -0,2 2,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 102,0 96,5 96,9 0,0 -2,8
27 Elapparatur 99,4 99,5 99,6 0,1 0,9
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,3 101,3 101,5 -0,2 0,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,4 94,4 95,3 0,4 -4,4
31 Möbler 106,2 102,4 104,9 0,1 2,0
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     103,7 0,3 2,3
35 El, gas, värme och kyla     111,2 3,3 11,7
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,0 0,0 -1,6

Källa: Producentprisindex 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.04.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2018, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), mars 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/03/thi_2018_03_2018-04-24_tau_011_sv.html