Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, mars 2018

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2441 1968 2319 0,4 3,1
0 Livsmedel     1620 0,5 2,0
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4308 1,6 7,0
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5343 0,5 3,7
3B Gas, el och vatten     3167 2,7 9,9
5 Produkter från den kemiska industrin     1600 0,1 -0,5
68 Oädla metaller     2223 -0,8 3,0
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1836 0,1 -1,0
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4191 0,0 1,2
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     475 -0,3 -0,7
73 Transportmedel     2197 0,3 -5,0

Källa: Producentprisindex 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.04.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2018, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, mars 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/03/thi_2018_03_2018-04-24_tau_017_sv.html