Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 105,7 0,9 4,0
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 84,0 0,3 -10,8
C TILLVERKADE VAROR 106,2 1,0 4,3
10 Livsmedel 101,4 0,4 -0,5
11 Drycker 97,7 -4,0 -1,4
13 Textilvaror 94,7 0,4 -2,2
14 Kläder 100,2 -0,4 -1,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 101,5 0,5 3,9
17 Papper och pappersvaror 107,0 0,9 8,3
171 Massa, papper och papp 107,1 0,9 8,6
172 Varor av papper eller papp 101,1 -0,3 -0,8
20 Kemikalier och kemiska produkter 118,8 1,8 9,5
22 Gummi- och plastvaror 103,3 -0,4 1,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 98,9 1,4 1,8
24 Metaller 109,5 -0,1 4,4
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 104,6 1,4 0,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 98,6 -0,3 -0,8
27 Elapparatur 103,1 -0,7 1,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,0 0,2 1,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,6 0,4 -0,3
31 Möbler 101,5 0,0 1,3

Källa: Producentprisindex 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2018, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/04/thi_2018_04_2018-05-24_tau_005_sv.html