Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,0 1,2 3,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 99,3 0,0 0,3
C TILLVERKADE VAROR 101,7 0,6 0,6
10 Livsmedel 100,5 0,0 -0,6
11 Drycker 103,3 0,0 0,2
13 Textilvaror 101,7 0,4 0,3
14 Kläder 98,5 0,0 -4,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 99,0 -4,7 -3,3
17 Papper och pappersvaror 111,0 1,8 9,5
171 Massa, papper och papp 116,8 2,6 14,2
172 Varor av papper eller papp 100,3 0,0 0,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 102,5 0,7 1,4
22 Gummi- och plastvaror 97,6 0,2 -2,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,4 0,6 -0,3
24 Metaller 107,8 1,4 6,8
244 Andra metaller än järn 103,7 1,2 6,4
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 99,8 0,1 -0,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,4 -0,2 -3,0
27 Elapparatur 99,7 0,2 0,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,2 0,0 -0,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,4 0,0 2,6
30 Andra transportmedel 95,7 0,2 -6,5
31 Möbler 102,4 0,0 -1,0

Källa: Producentprisindex 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2018, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/04/thi_2018_04_2018-05-24_tau_007_sv.html