Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 1:a kvartalet 2018

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 102,7 0,5 1,5
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 101,4 0,7 2,3
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 105,1 0,6 2,0
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 102,7 0,1 0,9
L FASTIGHETSTJÄNSTER 103,4 0,2 1,3
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 102,8 0,6 2,0
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,1 -0,3 -0,3
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 100,7 -0,4 0,7
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 105,8 2,2 2,2
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 104,2 0,5 1,7
S ANDRA TJÄNSTER 102,7 0,6 1,2
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 100,4 0,2 1,6
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 102,5 0,0 1,4
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 102,6 1,6 3,2
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 103,4 4,0 3,1
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 101,5 0,9 2,0
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 107,8 1,8 1,9
52.24 Tjänster avseende godshantering 95,9 -0,6 -0,5
53 Postbefordran och kurirtjänster 117,9 1,7 9,3
53.10 Postbefordran via nationella posten 119,9 1,5 10,0
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 106,8 3,0 4,7
56 Bar- och restaurangtjänster 104,2 0,6 2,0
58 Förlagstjänster 104,5 -0,5 0,6
61 Telekommunikation 101,7 -0,5 1,1
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,4 0,9 1,4
68.20A Hyror för kontorslokaler 102,2 0,3 0,8
68.20B Hyror för affärslokaler 100,6 0,1 0,6
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 104,0 0,3 -0,4
69.10 Juridiska tjänster 106,7 1,0 0,7
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 102,6 -0,1 -1,0
70.2 Företagsrådgivningstjänster 103,7 0,4 2,9
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 99,0 0,1 0,4
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 102,9 0,3 1,1
73.1 Reklamtjänster 102,9 0,1 1,0
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 98,0 -2,1 -0,9
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 101,7 0,6 0,9
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 103,5 0,4 0,9
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 104,6 0,4 1,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 102,7 0,4 0,7
85 Tjänster avseende utbildning 100,7 -0,4 0,7
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 105,8 2,2 2,2
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 110,8 -0,2 4,1
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 101,2 0,8 0,6
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 103,4 0,9 1,7
96.01 Tvätteritjänster 100,4 0,8 -0,1

Källa: Producentprisindex 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2018, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 1:a kvartalet 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/04/thi_2018_04_2018-05-24_tau_023_sv.html