Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), maj 2018

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 103,7 107,7 105,6 1,2 4,9
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     104,8 0,4 5,9
C TILLVERKADE VAROR 103,6 108,0 105,8 1,3 5,2
10 Livsmedel 100,5 101,3 100,6 0,1 0,8
11 Drycker 105,9 97,9 104,7 0,2 3,9
13 Textilvaror 106,7 94,7 101,1 0,4 -2,3
14 Kläder 104,4 100,4 101,4 0,1 -0,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 105,2 103,0 104,1 1,2 4,8
17 Papper och pappersvaror 103,7 109,1 107,6 1,8 9,7
171 Massa, papper och papp 105,2 109,3 108,3 1,9 10,7
172 Varor av papper eller papp 98,6 101,7 99,7 0,4 -1,4
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     90,6 -0,3 -0,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 98,0 120,1 113,0 1,0 7,3
22 Gummi- och plastvaror 101,0 103,4 102,7 -0,2 2,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,4 97,8 102,1 0,5 1,1
24 Metaller 109,7 110,0 108,5 0,8 4,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 104,8 105,7 104,9 0,5 4,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 102,2 98,6 98,9 0,1 -0,4
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     101,9 0,2 -1,8
27 Elapparatur 98,5 102,9 102,3 -0,2 0,7
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 100,9 103,6 103,7 0,4 1,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,2 101,8 103,0 0,1 0,4
31 Möbler 106,6 101,5 106,0 0,1 3,5
35 El, gas, värme och kyla     107,7 -1,1 3,1
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,0 0,0 -1,6

Källa: Producentprisindex 2018, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Youssef Zad 029 551 3058, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2018, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), maj 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/05/thi_2018_05_2018-06-25_tau_003_sv.html