Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,5 1,7 6,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 84,2 0,2 -10,9
C TILLVERKADE VAROR 108,0 1,7 6,7
10 Livsmedel 101,3 -0,1 -1,0
11 Drycker 97,9 0,2 -0,8
13 Textilvaror 94,7 0,0 -2,8
14 Kläder 100,4 0,1 -0,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 103,0 1,4 5,7
17 Papper och pappersvaror 109,1 2,0 10,8
171 Massa, papper och papp 109,3 2,0 11,2
172 Varor av papper eller papp 101,7 0,6 0,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 120,1 1,1 10,8
22 Gummi- och plastvaror 103,4 0,1 1,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 97,8 -1,1 -0,2
24 Metaller 110,0 0,4 5,8
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,7 1,0 1,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 98,6 0,1 -0,7
27 Elapparatur 102,9 -0,1 0,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,6 0,6 1,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,8 0,3 0,7
31 Möbler 101,5 0,0 1,3

Källa: Producentprisindex 2018, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Youssef Zad 029 551 3058, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2018, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/05/thi_2018_05_2018-06-25_tau_005_sv.html