Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 110,3 2,1 7,1
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 102,0 2,7 5,7
C TILLVERKADE VAROR 103,1 1,3 2,5
10 Livsmedel 102,4 1,9 0,2
11 Drycker 104,6 1,3 0,8
13 Textilvaror 102,1 0,4 0,7
14 Kläder 99,3 0,8 -2,7
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 103,7 4,8 0,8
17 Papper och pappersvaror 111,4 0,4 8,9
171 Massa, papper och papp 117,1 0,3 12,8
172 Varor av papper eller papp 100,9 0,6 1,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 102,8 0,3 2,5
22 Gummi- och plastvaror 98,1 0,5 -1,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,9 0,5 0,3
24 Metaller 109,8 1,9 9,6
244 Andra metaller än järn 107,2 3,4 12,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 100,3 0,5 -0,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,2 0,8 -1,6
27 Elapparatur 99,4 -0,3 0,0
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,2 0,0 0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,4 0,0 2,5
30 Andra transportmedel 97,7 2,1 -2,8
31 Möbler 103,5 1,0 0,4

Källa: Producentprisindex 2018, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Youssef Zad 029 551 3058, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2018, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/05/thi_2018_05_2018-06-25_tau_007_sv.html