Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), juni 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 110,6 0,3 8,1
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 98,7 -3,2 1,5
C TILLVERKADE VAROR 103,2 0,2 3,2
10 Livsmedel 103,2 0,8 1,7
11 Drycker 104,6 0,0 0,8
13 Textilvaror 102,1 0,0 0,4
14 Kläder 99,8 0,5 -1,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,2 2,4 2,8
17 Papper och pappersvaror 113,3 1,7 9,2
171 Massa, papper och papp 119,4 2,0 12,9
172 Varor av papper eller papp 102,0 1,1 1,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 103,2 0,4 3,4
22 Gummi- och plastvaror 98,0 0,0 -1,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,6 -0,3 1,2
24 Metaller 110,6 0,7 11,1
244 Andra metaller än järn 109,0 1,7 13,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 100,6 0,2 1,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,3 0,2 -1,7
27 Elapparatur 99,7 0,3 0,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,3 0,1 -0,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,6 -0,8 1,5
30 Andra transportmedel 98,4 0,8 -1,2
31 Möbler 104,2 0,7 1,2

Källa: Producentprisindex 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Youssef Zad 029 551 3058, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.07.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2018, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), juni 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/06/thi_2018_06_2018-07-24_tau_007_sv.html