Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), augusti 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,7 -0,3 7,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 80,5 0,2 -6,6
C TILLVERKADE VAROR 108,3 -0,3 7,6
10 Livsmedel 103,8 2,3 2,2
11 Drycker 96,1 -0,7 -3,5
13 Textilvaror 94,8 0,0 -1,7
14 Kläder 99,8 -0,9 -2,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 103,6 -0,2 5,3
17 Papper och pappersvaror 111,9 0,5 14,3
171 Massa, papper och papp 112,1 0,5 14,6
172 Varor av papper eller papp 103,2 0,4 2,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 119,8 -0,9 10,0
22 Gummi- och plastvaror 103,9 -0,5 0,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 99,7 0,0 1,6
24 Metaller 106,2 -4,6 7,4
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,0 0,2 -0,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 99,0 -0,1 -1,3
27 Elapparatur 104,4 0,1 4,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,7 0,3 0,8
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,1 -0,4 -0,6
31 Möbler 101,5 0,0 0,8

Källa: Producentprisindex 2018, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2018, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), augusti 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/08/thi_2018_08_2018-09-24_tau_005_sv.html