Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), augusti 2018

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 107,0 110,6 107,7 0,1 5,9
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 106,9 95,7 104,9 -1,4 5,1
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     123,8 -1,6 26,2
C TILLVERKADE VAROR 104,4 103,5 104,0 0,2 4,0
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     109,6 0,3 4,4
10 Livsmedel 100,6 102,5 101,0 -0,3 0,6
11 Drycker 103,5 104,7 104,1 -1,6 1,0
13 Textilvaror 107,8 103,4 104,7 0,4 0,7
14 Kläder 104,4 100,2 100,5 0,5 0,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,5 107,4 108,4 1,7 6,7
17 Papper och pappersvaror 108,6 115,1 110,2 0,4 11,8
171 Massa, papper och papp 111,5 121,8 113,6 0,5 16,1
172 Varor av papper eller papp 99,2 102,8 100,4 0,4 -0,1
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     93,6 0,0 0,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 96,9 105,9 103,3 1,1 5,6
22 Gummi- och plastvaror 101,2 98,6 99,8 0,0 0,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,6 101,7 103,7 0,2 2,0
24 Metaller 112,3 107,9 110,7 0,7 5,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,3 100,5 103,8 0,3 3,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 103,2 97,7 98,0 0,3 -0,2
27 Elapparatur 98,7 99,3 99,2 -0,4 0,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,5 101,5 101,7 0,3 0,6
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,3 101,8 102,2 0,1 0,8
31 Möbler 106,8 104,4 106,0 0,1 3,2
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     101,2 -2,9 -0,2
35 El, gas, värme och kyla     121,6 1,4 13,2
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,3 0,0 1,1

Källa: Producentprisindex 2018, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2018, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), augusti 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/08/thi_2018_08_2018-09-24_tau_009_sv.html