Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, augusti 2018

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2495 2041 2383 0,1 6,2
0 Livsmedel     1616 0,0 0,8
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4733 0,7 20,1
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6023 -0,2 24,1
3B Gas, el och vatten     3398 1,5 15,6
5 Produkter från den kemiska industrin     1629 0,8 4,5
68 Oädla metaller     2232 -1,8 3,9
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1833 -0,3 -1,0
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4164 -0,9 0,4
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     476 -0,1 -0,1
73 Transportmedel     2193 0,2 -4,5

Källa: Producentprisindex 2018, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2018, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, augusti 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/08/thi_2018_08_2018-09-24_tau_017_sv.html