Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,0 0,3 7,0
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 78,0 -3,1 -13,4
C TILLVERKADE VAROR 108,5 0,2 7,1
10 Livsmedel 103,8 0,0 2,2
11 Drycker 96,5 0,4 -3,2
13 Textilvaror 95,1 0,4 -1,6
14 Kläder 99,8 -0,1 -2,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 103,9 0,3 5,2
17 Papper och pappersvaror 111,8 -0,1 13,7
171 Massa, papper och papp 112,0 -0,1 14,1
172 Varor av papper eller papp 103,0 -0,2 1,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 118,7 -1,0 8,2
22 Gummi- och plastvaror 103,4 -0,5 1,7
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 99,3 -0,4 2,6
24 Metaller 107,5 1,2 8,1
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 104,6 -0,4 -1,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 99,0 -0,1 -1,3
27 Elapparatur 104,5 0,0 4,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,4 -0,3 0,6
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,2 0,1 -0,9
31 Möbler 101,5 0,0 0,8

Källa: Producentprisindex 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2018, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/09/thi_2018_09_2018-10-24_tau_005_sv.html