Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), september 2018

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 107,2 111,3 108,1 0,4 5,7
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 108,0 97,5 106,1 1,2 5,7
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     128,6 3,9 25,1
C TILLVERKADE VAROR 104,7 103,7 104,2 0,2 3,9
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     110,2 0,5 4,5
10 Livsmedel 100,7 103,1 101,3 0,3 1,2
11 Drycker 104,7 104,2 104,4 0,4 2,2
13 Textilvaror 106,3 102,1 103,3 -1,3 0,8
14 Kläder 104,5 99,8 100,2 -0,3 1,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,3 106,4 108,1 -0,3 6,0
17 Papper och pappersvaror 109,8 116,0 111,3 1,1 13,2
171 Massa, papper och papp 113,1 123,1 115,2 1,4 18,2
172 Varor av papper eller papp 99,2 102,8 100,4 0,0 -0,3
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     93,1 -0,6 -0,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 97,4 106,2 103,7 0,4 5,9
22 Gummi- och plastvaror 101,8 99,0 100,3 0,5 1,3
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,9 102,0 103,9 0,3 2,5
24 Metaller 110,2 107,4 109,4 -1,1 4,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,4 100,2 103,8 0,0 3,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 103,2 97,4 97,7 -0,3 -0,4
27 Elapparatur 99,0 99,2 99,2 0,0 0,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,0 101,5 101,8 0,2 0,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 107,5 101,7 102,3 0,1 -0,6
31 Möbler 106,3 103,8 105,4 -0,5 1,7
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     100,8 -0,4 -0,6
35 El, gas, värme och kyla     119,1 -2,1 10,0
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,3 0,0 1,1

Källa: Producentprisindex 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2018, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), september 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/09/thi_2018_09_2018-10-24_tau_009_sv.html