Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, september 2018

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2498 2053 2390 0,3 5,9
0 Livsmedel     1632 1,0 2,1
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4774 0,9 18,5
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6252 3,8 24,0
3B Gas, el och vatten     3333 -1,9 12,8
5 Produkter från den kemiska industrin     1638 0,5 4,9
68 Oädla metaller     2210 -1,0 2,0
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1832 -0,1 -1,1
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4163 0,0 0,5
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     475 -0,2 -0,3
73 Transportmedel     2195 0,1 -5,2

Källa: Producentprisindex 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2018, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, september 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/09/thi_2018_09_2018-10-24_tau_017_sv.html