Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 111,3 0,0 7,0
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 97,8 0,3 2,7
C TILLVERKADE VAROR 103,8 0,1 3,2
10 Livsmedel 101,3 -1,7 0,6
11 Drycker 104,7 0,6 0,8
13 Textilvaror 102,2 0,3 0,7
14 Kläder 100,7 0,8 1,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 105,8 -0,3 3,6
17 Papper och pappersvaror 115,8 -0,2 9,3
171 Massa, papper och papp 122,7 -0,3 12,9
172 Varor av papper eller papp 102,9 0,1 2,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 105,6 -0,6 6,2
22 Gummi- och plastvaror 99,2 0,5 0,7
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,8 0,0 3,3
24 Metaller 107,5 0,1 4,0
244 Andra metaller än järn 102,3 0,5 -1,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 100,6 0,5 1,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,5 0,2 -0,4
27 Elapparatur 99,4 0,3 0,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,5 0,1 0,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,8 0,0 -1,3
30 Andra transportmedel 99,6 0,9 2,0
31 Möbler 104,2 0,4 1,5

Källa: Producentprisindex 2018, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2018, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/10/thi_2018_10_2018-11-26_tau_007_sv.html