Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, oktober 2018

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2505 2053 2396 0,2 5,8
0 Livsmedel     1636 0,2 2,4
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4845 1,5 19,7
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6541 4,6 27,4
3B Gas, el och vatten     3278 -1,6 12,1
5 Produkter från den kemiska industrin     1630 -0,5 4,2
68 Oädla metaller     2242 1,4 1,1
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1833 0,0 -1,2
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4170 0,2 0,6
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     476 0,1 -0,2
73 Transportmedel     2186 -0,4 -5,7

Källa: Producentprisindex 2018, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2018, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, oktober 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/10/thi_2018_10_2018-11-26_tau_017_sv.html