Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), november 2018

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,6 109,1 107,6 -0,6 4,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 110,9 96,2 108,3 0,4 6,6
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     118,2 -11,1 6,3
C TILLVERKADE VAROR 105,3 103,5 104,4 -0,3 3,0
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     110,9 0,3 4,6
10 Livsmedel 100,0 99,9 99,8 0,0 0,9
11 Drycker 106,8 110,2 108,1 0,7 5,5
13 Textilvaror 105,6 102,4 103,3 -0,3 1,2
14 Kläder 104,5 101,3 101,5 0,6 2,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 109,3 106,5 108,9 1,0 6,7
17 Papper och pappersvaror 112,8 116,2 113,7 2,3 13,8
171 Massa, papper och papp 117,1 123,4 118,5 3,1 19,0
172 Varor av papper eller papp 98,9 102,9 100,2 -0,2 -0,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 97,4 106,1 103,5 0,3 5,5
22 Gummi- och plastvaror 101,8 99,7 100,7 0,3 0,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,4 102,2 105,1 0,0 2,8
24 Metaller 108,9 107,4 108,8 -0,9 4,1
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,8 101,2 104,4 0,3 3,4
26 Datorer, elektronikvaror och optik 103,2 97,7 98,0 0,2 -0,1
27 Elapparatur 98,7 99,8 99,6 0,3 0,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,9 101,7 101,9 -0,1 0,8
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,8 93,1 94,1 -0,1 -7,3
31 Möbler 106,3 104,3 105,6 0,0 1,7
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     101,1 0,4 -0,3
35 El, gas, värme och kyla     116,3 2,5 14,5
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,3 0,0 1,1

Källa: Producentprisindex 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2018, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), november 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/11/thi_2018_11_2018-12-21_tau_011_sv.html