Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,3 0,1 2,7
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 84,1 0,8 -1,6
C TILLVERKADE VAROR 106,5 0,0 2,6
10 Livsmedel 103,0 0,4 0,1
11 Drycker 98,7 0,5 -1,4
13 Textilvaror 96,1 0,8 1,2
14 Kläder 100,4 0,0 -1,4
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,5 -0,6 5,6
17 Papper och pappersvaror 113,2 0,3 10,2
171 Massa, papper och papp 113,5 0,3 10,5
172 Varor av papper eller papp 103,1 0,4 1,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 118,5 -1,5 3,7
22 Gummi- och plastvaror 104,0 -0,6 1,0
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 98,4 3,5 3,2
24 Metaller 102,6 0,8 -0,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,1 -0,3 -0,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,2 1,0 1,4
27 Elapparatur 104,0 0,3 1,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,8 0,2 1,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,3 0,3 0,3
31 Möbler 102,0 1,0 0,8
35 El, gas, värme och kyla 194,5 1,4 63,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 194,5 1,4 63,6

Källa: Producentprisindex 2019, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2019, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/01/thi_2019_01_2019-02-25_tau_005_sv.html