Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,7 0,4 1,1
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 97,9 1,2 1,9
C TILLVERKADE VAROR 102,4 0,3 1,1
10 Livsmedel 101,1 0,4 1,2
11 Drycker 104,3 -0,3 1,2
13 Textilvaror 104,1 0,7 2,2
14 Kläder 101,4 0,1 2,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,9 -1,3 4,9
17 Papper och pappersvaror 116,6 -0,1 7,1
171 Massa, papper och papp 123,4 -0,4 8,6
172 Varor av papper eller papp 103,8 0,6 3,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 105,5 0,4 4,4
22 Gummi- och plastvaror 100,2 0,7 2,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,7 0,0 1,6
24 Metaller 104,9 -0,2 -0,2
244 Andra metaller än järn 100,0 1,2 -4,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 102,1 1,6 2,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,5 0,0 0,5
27 Elapparatur 99,5 0,1 0,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,1 0,5 0,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,1 -0,5 -2,3
30 Andra transportmedel 101,7 1,6 5,9
31 Möbler 104,9 0,3 2,3
35 El, gas, värme och kyla 182,2 4,3 51,5
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 182,2 4,3 51,5

Källa: Producentprisindex 2019, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2019, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/01/thi_2019_01_2019-02-25_tau_007_sv.html