Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), januari 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,7 108,2 107,4 0,3 3,2
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 108,8 98,0 106,9 -1,0 3,9
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     112,9 0,6 -2,9
C TILLVERKADE VAROR 104,7 103,0 103,8 0,2 1,9
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     111,6 0,1 4,5
10 Livsmedel 100,4 99,6 100,0 0,1 1,4
11 Drycker 109,0 111,5 109,9 1,9 3,1
13 Textilvaror 105,2 104,3 104,5 0,4 2,1
14 Kläder 107,4 101,3 101,9 0,4 2,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,9 108,1 108,8 -0,4 6,6
17 Papper och pappersvaror 113,7 116,6 114,5 0,4 12,3
171 Massa, papper och papp 118,1 123,4 119,3 0,4 16,6
172 Varor av papper eller papp 99,3 103,8 100,8 0,3 -0,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 98,2 105,5 103,3 0,4 3,9
22 Gummi- och plastvaror 101,2 100,5 100,9 0,0 1,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,3 101,8 104,2 -0,3 1,0
24 Metaller 108,8 104,9 107,5 -0,5 0,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 106,9 102,3 105,5 1,1 2,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 103,8 97,4 97,8 0,1 0,6
27 Elapparatur 99,0 99,6 99,6 0,1 0,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,7 102,2 102,5 0,5 1,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,4 91,6 92,7 -1,2 -2,2
31 Möbler 106,9 104,9 106,2 0,5 1,3
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     100,9 0,1 -2,5
35 El, gas, värme och kyla 116,3 182,2 121,3 2,0 18,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 122,1 182,2 128,5 2,8 25,0
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,9 0,6 0,9
42 Anläggningsarbeten 104,1   104,1 -0,8 2,3

Källa: Producentprisindex 2019, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2019, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), januari 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/01/thi_2019_01_2019-02-25_tau_011_sv.html