Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.2.2019

Producentpriserna för industrin steg med 3,2 procent från januari året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 3,2 procent från januari 2018 till januari 2019. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 3,5 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 2,8 procent.

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–1/2019

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–1/2019
Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades särskilt av att massa, papper, kartong och papp, el samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare jämfört med januari föregående år. Prisstegringen av producentpriserna dämpades i synnerhet av att oljeprodukter blev billigare.

Exportprisindexet steg med 2,7 procent på årsnivå och importprisindexet med 1,1 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 2,9 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 3,2 procent.

Exportpriserna steg i synnerhet på grund av att massa, papper, kartong och papp samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare jämfört med januari året innan. Prisstegringen dämpades särskilt av att oljeprodukter blev billigare. Till ökningen av importpriserna bidrog i sin tur särskilt dyrare el samt kemikalier och kemiska produkter jämfört med januari året innan. Prisstegringen dämpades särskilt på grund av billigare oljeprodukter.

Producentpriserna för industrin steg med 0,1 procent från december till januari. Prisstegringen berodde främst på att el blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2015=100, januari 2019

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 106,2 0,1 3,2
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 105,9 0,0 3,5
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 106,6 0,1 2,8
Exportprisindex 106,3 0,1 2,7
Importprisindex 107,7 0,4 1,1
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 107,2 0,1 2,9
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 107,4 0,3 3,2

Producentprisindex 1949=100, januari 2019

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 2043 0,1 3,2
Exportprisindex 1765 0,1 2,7
Importprisindex 1652 0,4 1,1
Partiprisindex 2377 0,3 3,2

Beräkningen av producentprisindexen förnyas

Beräkningen av producentprisindexen förnyas fr.o.m. indexet för januari 2019 på så sätt att indexen blir årliga kedjeindex.

I praktiken innebär övergången till kedjeindexmetoden att producentprisindexens viktstruktur i fortsättningen uppdateras årligen. Den nya viktstrukturen träder i kraft fr.o.m. indexen för januari varje år. Utöver viktstrukturen kan också produktklasser och företagsurval vid behov uppdateras årligen. Basåret för indexet är oförändrat (2015=100).

I fortsättningen sker indexberäkningen på så sätt att varje indexserie länkas framåt genom kedjning utifrån ändringar i indexet som beräknats enligt den nya viktstrukturen. En mer detaljerad beskrivning av beräkningsmetoden finns i den uppdaterade användarhandboken för producentprisindexen för industrin och tjänster 2015=100 som publiceras i vår (på finska och engelska).

Ändringarna förbättrar indexets kvalitet, eftersom man med hjälp av dem i fortsättningen snabbare kan beakta strukturella ändringar i produktionen, exporten och importen.


Källa: Producentprisindex 2019, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (341,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/01/thi_2019_01_2019-02-25_tie_001_sv.html