Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,6 0,2 1,8
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 85,7 0,5 2,4
C TILLVERKADE VAROR 106,8 0,2 1,5
10 Livsmedel 102,2 0,1 1,1
11 Drycker 103,4 -0,8 1,6
13 Textilvaror 97,1 -0,5 2,9
14 Kläder 100,2 0,1 -0,4
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 103,1 -2,4 2,1
17 Papper och pappersvaror 111,0 -1,4 4,7
171 Massa, papper och papp 111,3 -1,4 4,8
172 Varor av papper eller papp 102,7 0,1 1,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 118,8 1,1 1,8
22 Gummi- och plastvaror 104,4 0,3 0,7
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,6 2,4 4,2
24 Metaller 102,5 0,4 -6,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,0 1,4 4,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,7 0,0 1,9
27 Elapparatur 103,0 -1,0 -0,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,7 0,0 1,8
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,9 0,0 0,8
31 Möbler 102,0 0,0 0,5
35 El, gas, värme och kyla 145,0 -10,3 -0,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 145,0 -10,3 -0,6

Källa: Producentprisindex 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2019, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/03/thi_2019_03_2019-04-24_tau_005_sv.html