Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,6 0,2 1,8
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 97,7 0,8 -1,6
C TILLVERKADE VAROR 103,0 0,2 1,8
10 Livsmedel 100,4 -0,3 -0,1
11 Drycker 104,3 0,0 1,0
13 Textilvaror 104,7 0,5 3,3
14 Kläder 101,4 -0,2 2,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,5 -1,8 2,5
17 Papper och pappersvaror 115,0 0,9 5,5
171 Massa, papper och papp 120,0 0,5 5,5
172 Varor av papper eller papp 105,5 2,0 5,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 104,9 -0,2 3,0
22 Gummi- och plastvaror 99,9 -0,4 2,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,0 0,5 2,2
24 Metaller 105,6 0,2 -0,7
244 Andra metaller än järn 104,7 1,0 2,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 101,3 -1,4 1,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,8 0,3 1,3
27 Elapparatur 101,9 0,3 2,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,3 0,2 1,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,4 0,2 -1,9
30 Andra transportmedel 102,4 0,4 7,3
31 Möbler 105,2 -0,1 2,7
35 El, gas, värme och kyla 141,3 -11,7 -4,2
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 141,3 -11,7 -4,2

Källa: Producentprisindex 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2019, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), mars 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/03/thi_2019_03_2019-04-24_tau_007_sv.html