Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), mars 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,5 108,9 107,5 -0,1 2,6
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 107,5 97,8 105,7 -0,3 0,4
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     119,8 2,2 4,8
C TILLVERKADE VAROR 105,1 103,6 104,3 0,2 2,4
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     112,4 0,4 4,6
10 Livsmedel 101,0 98,7 100,1 0,1 1,2
11 Drycker 109,6 111,5 110,2 -0,1 2,8
13 Textilvaror 105,7 104,9 105,1 0,2 2,3
14 Kläder 107,4 101,3 101,9 -0,2 3,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 109,0 106,7 108,8 0,0 5,3
17 Papper och pappersvaror 109,1 115,0 110,6 -2,1 6,8
171 Massa, papper och papp 112,2 120,0 113,9 -2,8 9,1
172 Varor av papper eller papp 99,2 105,5 101,3 0,1 0,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,1 104,9 103,1 -0,2 2,8
22 Gummi- och plastvaror 101,0 100,1 100,6 -0,5 1,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,8 103,1 104,9 0,0 1,4
24 Metaller 109,1 105,6 108,1 0,6 0,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 107,5 101,5 105,7 -0,2 2,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,0 97,8 98,2 0,3 1,4
27 Elapparatur 99,7 102,0 101,5 0,2 1,9
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,1 102,4 102,8 0,2 1,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,8 91,8 93,0 0,2 -2,4
31 Möbler 106,7 105,2 106,2 0,0 1,2
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     101,7 0,3 -1,9
35 El, gas, värme och kyla 110,5 141,3 112,6 -5,4 1,3
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 111,9 141,3 114,7 -7,4 -0,3
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,2 0,5 1,2
42 Anläggningsarbeten 104,6   104,6 0,3 2,2

Källa: Producentprisindex 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2019, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), mars 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/03/thi_2019_03_2019-04-24_tau_011_sv.html