Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, mars 2019

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2512 2008 2380 -0,1 2,6
0 Livsmedel     1650 0,3 1,8
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4537 -0,9 5,3
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5784 2,3 8,3
3B Gas, el och vatten     3203 -4,7 1,1
5 Produkter från den kemiska industrin     1632 0,2 2,0
68 Oädla metaller     2254 1,6 1,4
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1843 0,3 0,4
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4203 0,2 0,3
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     481 0,4 1,4
73 Transportmedel     2171 0,2 -1,2

Källa: Producentprisindex 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2019, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, mars 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/03/thi_2019_03_2019-04-24_tau_017_sv.html