Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), april 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 105,8 107,2 106,4 0,1 2,0
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     104,0 1,9 -0,4
C TILLVERKADE VAROR 105,0 107,1 106,0 0,2 1,6
10 Livsmedel 101,9 102,3 102,0 0,0 1,5
11 Drycker 105,5 105,0 106,2 0,4 1,7
13 Textilvaror 105,2 96,1 101,1 -0,7 0,4
14 Kläder 106,9 99,7 102,3 -0,5 1,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,3 103,2 105,9 -0,3 2,9
17 Papper och pappersvaror 108,0 110,9 110,0 -0,3 4,1
171 Massa, papper och papp 110,9 111,2 110,9 -0,3 4,4
172 Varor av papper eller papp 99,0 102,6 100,1 -0,2 0,9
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     88,9 -0,5 -2,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,8 118,0 112,2 -0,3 0,3
22 Gummi- och plastvaror 101,2 104,3 103,3 0,1 0,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,6 101,7 103,9 -0,7 2,2
24 Metaller 109,3 103,4 103,8 0,7 -3,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,5 108,3 108,3 0,7 3,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,0 100,4 100,8 -0,2 2,0
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     103,8 0,5 2,1
27 Elapparatur 99,9 102,9 102,6 0,0 0,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,1 104,6 105,0 -0,1 1,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,0 102,5 103,4 -0,1 0,5
31 Möbler 106,8 102,0 106,2 0,0 0,3
35 El, gas, värme och kyla 114,1 150,4 114,5 -0,9 5,1
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 117,3 150,4 117,9 -1,4 4,6
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,2 0,0 1,2

Källa: Producentprisindex 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2019, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), april 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/04/thi_2019_04_2019-05-24_tau_003_sv.html