Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 109,6 0,9 1,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 96,4 -1,3 -2,9
C TILLVERKADE VAROR 103,3 0,3 1,5
10 Livsmedel 101,1 0,7 0,6
11 Drycker 103,8 -0,5 0,5
13 Textilvaror 104,5 -0,1 2,8
14 Kläder 101,8 0,3 3,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 103,7 -2,6 4,8
17 Papper och pappersvaror 113,5 -1,3 2,3
171 Massa, papper och papp 117,8 -1,8 0,9
172 Varor av papper eller papp 105,1 -0,3 4,8
20 Kemikalier och kemiska produkter 104,1 -0,8 1,5
22 Gummi- och plastvaror 100,1 0,2 2,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,9 -0,1 1,5
24 Metaller 105,9 0,3 -1,8
244 Andra metaller än järn 103,8 -0,9 0,1
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 102,9 1,6 3,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,7 -0,1 1,4
27 Elapparatur 102,0 0,0 2,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,7 0,4 1,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,3 0,0 -2,0
30 Andra transportmedel 102,8 0,4 7,4
31 Möbler 105,3 0,1 2,8
35 El, gas, värme och kyla 143,3 1,5 11,9
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 143,3 1,5 11,9

Källa: Producentprisindex 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2019, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/04/thi_2019_04_2019-05-24_tau_007_sv.html