Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), april 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 108,0 109,6 108,1 0,4 2,6
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 108,3 96,4 106,1 0,4 0,0
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     125,5 5,0 4,7
C TILLVERKADE VAROR 105,0 103,3 104,2 0,2 1,9
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     112,6 0,2 4,6
10 Livsmedel 101,9 101,2 101,6 0,2 1,3
11 Drycker 105,5 103,8 104,8 -0,3 0,3
13 Textilvaror 105,2 104,7 104,8 -0,2 1,7
14 Kläder 106,9 101,6 102,1 0,2 3,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,3 103,9 107,7 -1,0 4,0
17 Papper och pappersvaror 108,0 113,5 109,4 -1,1 4,6
171 Massa, papper och papp 110,9 117,8 112,4 -1,3 5,4
172 Varor av papper eller papp 99,0 105,2 101,0 -0,3 2,0
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     92,3 -0,5 -2,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,8 104,1 102,7 -0,4 1,7
22 Gummi- och plastvaror 101,2 100,3 100,8 0,2 1,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,6 103,0 104,1 -0,7 2,0
24 Metaller 109,3 105,9 108,3 0,2 -0,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,5 103,1 106,8 1,1 3,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,0 97,6 98,1 -0,1 1,5
27 Elapparatur 99,9 102,0 101,6 0,1 2,0
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,1 102,9 103,1 0,3 1,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,0 101,3 101,6 -0,2 -1,9
31 Möbler 106,8 105,3 106,3 0,1 1,2
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     102,1 0,4 -1,9
35 El, gas, värme och kyla 114,1 143,3 115,8 -0,7 5,3
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 117,3 143,3 119,5 -1,1 4,9
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,2 0,0 1,2
42 Anläggningsarbeten 105,8   105,8 1,1 3,7

Källa: Producentprisindex 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2019, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), april 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/04/thi_2019_04_2019-05-24_tau_009_sv.html