Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, april 2019

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2515 2025 2390 0,4 2,6
0 Livsmedel     1651 0,0 1,7
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4610 1,6 6,3
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5981 3,4 6,6
3B Gas, el och vatten     3181 -0,7 3,9
5 Produkter från den kemiska industrin     1618 -0,9 0,9
68 Oädla metaller     2261 0,3 1,3
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1845 0,1 0,4
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4219 0,4 0,4
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     481 -0,1 1,4
73 Transportmedel     2168 -0,1 -1,4

Källa: Producentprisindex 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2019, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, april 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/04/thi_2019_04_2019-05-24_tau_017_sv.html