Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 1:a kvartalet 2019

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 104,8 0,7 2,0
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 104,4 0,4 3,0
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 108,1 1,1 2,8
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 104,5 0,6 1,8
L FASTIGHETSTJÄNSTER 105,1 0,4 1,7
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 104,5 0,4 1,7
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,1 0,0 0,0
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 105,6 0,2 4,9
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 109,4 3,4 3,4
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 104,1 0,8 0,0
S ANDRA TJÄNSTER 104,3 0,5 1,6
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 103,7 0,7 3,3
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 109,3 3,1 6,7
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 107,0 1,1 4,3
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 106,6 4,0 3,0
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 105,0 0,3 3,5
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 109,7 -2,1 1,7
52.24 Tjänster avseende godshantering 97,8 0,4 2,0
53 Postbefordran och kurirtjänster 124,9 1,8 5,9
53.10 Postbefordran via nationella posten 127,9 2,3 6,7
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 109,1 -0,2 2,2
56 Bar- och restaurangtjänster 106,3 0,9 2,0
58 Förlagstjänster 108,2 1,1 3,6
61 Telekommunikation 104,0 0,9 2,3
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 104,2 0,5 0,7
68.20A Hyror för kontorslokaler 103,6 0,4 1,3
68.20B Hyror för affärslokaler 102,0 0,2 1,3
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 105,6 0,5 1,6
69.10 Juridiska tjänster 111,0 1,2 4,0
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 102,9 0,1 0,3
70.2 Företagsrådgivningstjänster 105,7 0,8 1,9
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 101,4 0,3 2,4
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 103,4 0,0 0,5
73.1 Reklamtjänster 103,1 -0,3 0,2
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 95,3 -1,2 -2,7
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 103,0 0,3 1,3
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 105,5 1,2 2,0
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 106,5 1,0 1,8
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 104,8 1,3 2,0
85 Tjänster avseende utbildning 105,6 0,2 4,9
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 109,4 3,4 3,4
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 112,1 0,8 1,2
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 100,6 0,8 -0,6
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 106,1 0,7 2,6
96.01 Tvätteritjänster 101,6 0,7 1,2

Källa: Producentprisindex 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2019, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 1:a kvartalet 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/04/thi_2019_04_2019-05-24_tau_023_sv.html