Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,3 0,4 -0,1
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 88,2 5,6 4,8
C TILLVERKADE VAROR 107,6 0,4 -0,4
10 Livsmedel 104,4 2,0 3,1
11 Drycker 103,9 -1,0 6,2
13 Textilvaror 96,4 0,3 1,8
14 Kläder 99,6 -0,1 -0,8
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 103,1 -0,1 0,1
17 Papper och pappersvaror 110,8 -0,1 1,6
171 Massa, papper och papp 111,1 -0,1 1,6
172 Varor av papper eller papp 102,8 0,2 1,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 119,2 1,0 -0,8
22 Gummi- och plastvaror 103,3 -1,0 -0,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 99,9 -1,8 2,1
24 Metaller 103,2 -0,2 -6,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 106,6 -1,6 0,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,5 0,1 1,9
27 Elapparatur 103,3 0,4 0,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,8 0,3 1,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,8 -0,6 0,0
31 Möbler 102,0 0,0 0,5
35 El, gas, värme och kyla 150,9 0,4 28,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 150,9 0,4 28,8

Källa: Producentprisindex 2019, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2019, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/05/thi_2019_05_2019-06-24_tau_005_sv.html