Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 109,5 -0,1 -0,7
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 94,7 -1,8 -7,2
C TILLVERKADE VAROR 103,3 0,0 0,2
10 Livsmedel 101,2 0,1 -1,1
11 Drycker 104,4 0,6 -0,2
13 Textilvaror 103,4 -1,1 1,3
14 Kläder 101,8 0,0 2,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 104,2 0,5 0,5
17 Papper och pappersvaror 112,8 -0,6 1,2
171 Massa, papper och papp 116,6 -1,0 -0,4
172 Varor av papper eller papp 105,3 0,1 4,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 104,5 0,4 1,6
22 Gummi- och plastvaror 100,1 0,0 2,0
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,4 -0,5 0,5
24 Metaller 104,7 -1,1 -4,7
244 Andra metaller än järn 101,3 -2,4 -5,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 102,3 -0,6 2,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,8 0,0 0,6
27 Elapparatur 101,9 -0,1 2,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,7 0,0 1,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,3 -0,1 -2,0
30 Andra transportmedel 103,0 0,2 5,5
31 Möbler 105,8 0,5 2,3
35 El, gas, värme och kyla 140,2 -2,2 5,4
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 140,2 -2,2 5,4

Källa: Producentprisindex 2019, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2019, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/05/thi_2019_05_2019-06-24_tau_007_sv.html