Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), maj 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 108,2 109,5 108,1 0,0 1,4
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 107,8 94,7 105,5 -0,6 -2,1
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     125,2 -0,2 -2,0
C TILLVERKADE VAROR 105,0 103,3 104,2 0,0 0,8
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     113,5 0,8 5,0
10 Livsmedel 102,1 101,2 101,7 0,1 0,7
11 Drycker 105,4 104,4 104,9 0,2 -0,3
13 Textilvaror 106,5 103,6 104,5 -0,3 0,8
14 Kläder 104,7 101,7 101,8 -0,3 2,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,1 104,4 107,6 -0,1 2,4
17 Papper och pappersvaror 107,2 112,8 108,7 -0,7 3,0
171 Massa, papper och papp 109,8 116,6 111,3 -1,0 3,4
172 Varor av papper eller papp 99,4 105,3 101,3 0,3 1,9
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     92,1 -0,3 -2,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,7 104,5 103,0 0,3 1,6
22 Gummi- och plastvaror 101,5 100,3 100,9 0,1 1,3
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,3 102,5 103,7 -0,4 0,7
24 Metaller 108,2 104,7 107,2 -1,1 -3,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,2 102,5 106,5 -0,3 2,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,0 97,7 98,1 0,0 0,7
27 Elapparatur 99,3 101,9 101,3 -0,2 2,1
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,4 102,9 103,2 0,1 1,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,6 101,2 101,6 0,0 -1,8
31 Möbler 106,7 105,9 106,5 0,2 0,9
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     102,3 0,2 -1,5
35 El, gas, värme och kyla 113,3 140,2 114,9 -0,8 5,2
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 116,0 140,2 118,0 -1,3 4,6
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,2 0,0 1,2
42 Anläggningsarbeten 105,8   105,8 0,0 4,0

Källa: Producentprisindex 2019, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2019, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), maj 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/05/thi_2019_05_2019-06-24_tau_009_sv.html