Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), juni 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,2 -1,1 -1,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 85,3 -3,2 6,2
C TILLVERKADE VAROR 106,4 -1,0 -1,7
10 Livsmedel 104,6 0,2 2,9
11 Drycker 104,2 0,3 5,6
13 Textilvaror 96,2 -0,2 1,3
14 Kläder 99,9 0,3 -0,7
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 102,5 -0,6 -0,7
17 Papper och pappersvaror 108,6 -2,0 -1,9
171 Massa, papper och papp 108,7 -2,1 -2,0
172 Varor av papper eller papp 103,2 0,4 0,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 118,5 -0,5 -1,9
22 Gummi- och plastvaror 103,4 0,1 -0,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 99,9 0,0 2,2
24 Metaller 105,4 2,2 -4,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 106,1 -0,5 -1,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,8 0,3 1,9
27 Elapparatur 103,3 0,0 0,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,2 -0,6 0,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,5 0,6 0,4
31 Möbler 102,0 0,0 0,5
35 El, gas, värme och kyla 151,0 0,0 -9,5
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 151,0 0,0 -9,5

Källa: Producentprisindex 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2019, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), juni 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/06/thi_2019_06_2019-07-24_tau_005_sv.html