Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), juni 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,8 -1,6 -2,6
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 95,2 0,6 -3,5
C TILLVERKADE VAROR 102,7 -0,6 -0,5
10 Livsmedel 100,9 -0,3 -2,3
11 Drycker 104,5 0,1 -0,1
13 Textilvaror 103,6 0,2 1,5
14 Kläder 101,5 -0,3 1,7
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 104,2 0,0 -1,9
17 Papper och pappersvaror 112,0 -0,7 -1,2
171 Massa, papper och papp 115,1 -1,3 -3,6
172 Varor av papper eller papp 105,8 0,5 3,8
20 Kemikalier och kemiska produkter 104,2 -0,3 0,9
22 Gummi- och plastvaror 100,1 0,0 2,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,9 0,4 1,3
24 Metaller 103,5 -1,1 -6,4
244 Andra metaller än järn 100,6 -0,7 -7,8
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 99,9 -2,4 -0,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,7 -0,1 0,3
27 Elapparatur 102,0 0,1 2,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,9 0,1 1,6
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,4 0,1 -1,1
30 Andra transportmedel 102,6 -0,4 4,3
31 Möbler 105,6 -0,2 1,3
35 El, gas, värme och kyla 116,6 -16,8 -22,0
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 116,6 -16,8 -22,0

Källa: Producentprisindex 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2019, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), juni 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/06/thi_2019_06_2019-07-24_tau_007_sv.html