Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), juni 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,9 108,2 106,9 -1,1 -0,2
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 107,0 95,4 104,9 -0,6 -2,4
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     117,5 -6,7 -7,2
C TILLVERKADE VAROR 104,5 103,3 103,9 -0,6 0,0
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,0 0,4 4,9
10 Livsmedel 101,4 99,2 100,6 0,1 0,3
11 Drycker 110,5 111,3 110,6 0,3 2,7
13 Textilvaror 106,5 103,8 104,6 0,1 1,0
14 Kläder 104,7 101,4 101,6 -0,3 1,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,6 104,4 108,1 0,5 2,0
17 Papper och pappersvaror 106,1 112,0 107,6 -0,9 -0,4
171 Massa, papper och papp 108,4 115,1 109,9 -1,3 -1,1
172 Varor av papper eller papp 99,2 105,9 101,5 0,1 1,7
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,5 104,2 102,7 -0,3 1,1
22 Gummi- och plastvaror 101,2 100,3 100,8 -0,1 1,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,2 102,9 103,8 0,0 0,0
24 Metaller 107,1 103,5 106,0 -1,1 -5,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 109,9 100,1 106,9 0,4 3,0
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,0 97,6 98,1 -0,1 0,4
27 Elapparatur 99,4 102,0 101,5 0,1 2,0
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,4 103,0 103,3 0,1 1,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,3 91,8 92,9 0,0 -2,1
31 Möbler 106,8 105,7 106,5 0,0 0,7
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     102,0 -0,3 -2,4
35 El, gas, värme och kyla 103,5 116,6 104,2 -5,9 -6,3
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 101,4 116,6 102,6 -8,3 -10,7
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,2 0,0 0,9
42 Anläggningsarbeten 106,0   106,0 0,3 3,9

Källa: Producentprisindex 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2019, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), juni 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/06/thi_2019_06_2019-07-24_tau_011_sv.html