Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juni 2019

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2498 1995 2366 -1,1 -0,2
0 Livsmedel     1641 -0,2 1,1
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4334 -6,1 -5,5
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5636 -6,7 -6,4
3B Gas, el och vatten     2982 -5,3 -6,6
5 Produkter från den kemiska industrin     1613 -0,2 0,0
68 Oädla metaller     2155 -1,9 -7,4
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1845 0,0 0,2
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4223 -0,1 0,3
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     480 0,0 0,7
73 Transportmedel     2168 0,0 -1,4

Källa: Producentprisindex 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2019, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juni 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/06/thi_2019_06_2019-07-24_tau_017_sv.html