Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.7.2019

Producentpriserna för industrin sjönk med 0,9 procent från juni året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 0,9 procent från juni 2018 till juni 2019. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden sjönk med 0,3 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 1,6 procent.

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–6/2019

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–6/2019
Nedgången i producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, el och basmetaller blev billigare jämfört med juni året innan.

Exportprisindexet sjönk med 1,5 procent och importprisindexet med 2,6 procent på årsnivå. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror sjönk med 0,1 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter sjönk med 0,2 procent.

Exportpriserna sjönk i synnerhet på grund av att oljeprodukter och basmetaller blev billigare jämfört med juni året innan. Nedgången i importpriserna påverkades för sin del särskilt av att oljeprodukter, avfall och basmetaller blev billigare.

Från maj till juni sjönk producentpriserna för industrin med 1,1 procent. Producentpriserna sjönk i synnerhet på grund av att oljeprodukter och el blev billigare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2015=100, juni 2019

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 105,3 -1,1 -0,9
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 104,4 -1,2 -0,3
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 106,4 -1,0 -1,6
Exportprisindex 106,2 -1,1 -1,5
Importprisindex 107,8 -1,6 -2,6
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 107,1 -1,0 -0,1
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 106,9 -1,1 -0,2

Producentprisindex 1949=100, juni 2019

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 2027 -1,1 -0,9
Exportprisindex 1763 -1,1 -1,5
Importprisindex 1653 -1,6 -2,6
Partiprisindex 2366 -1,1 -0,2

Beräkningen av producentprisindexen förnyas

Beräkningen av producentprisindexen förnyas fr.o.m. indexet för januari 2019 på så sätt att indexen blir årliga kedjeindex.

I praktiken innebär övergången till kedjeindexmetoden att producentprisindexens viktstruktur i fortsättningen uppdateras årligen. Den nya viktstrukturen träder i kraft fr.o.m. indexen för januari varje år. Utöver viktstrukturen kan också produktklasser och företagsurval vid behov uppdateras årligen. Basåret för indexet är oförändrat (2015=100).

I fortsättningen sker indexberäkningen på så sätt att varje indexserie länkas framåt genom kedjning utifrån ändringar i indexet som beräknats enligt den nya viktstrukturen. En mer detaljerad beskrivning av beräkningsmetoden finns i den uppdaterade användarhandboken för producentprisindexen för industrin och tjänster 2015=100 som publiceras i höst (på finska och engelska).

Ändringarna förbättrar indexets kvalitet, eftersom man med hjälp av dem i fortsättningen snabbare kan beakta strukturella ändringar i produktionen, exporten och importen.


Källa: Producentprisindex 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (347,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/06/thi_2019_06_2019-07-24_tie_001_sv.html