Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), juli 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 105,9 -0,3 -2,0
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 86,9 1,8 8,1
C TILLVERKADE VAROR 106,1 -0,4 -2,3
10 Livsmedel 103,6 -0,9 2,0
11 Drycker 103,5 -0,6 7,0
13 Textilvaror 94,9 -1,3 0,1
14 Kläder 100,1 0,2 -0,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 100,4 -2,0 -3,2
17 Papper och pappersvaror 106,8 -1,6 -4,0
171 Massa, papper och papp 106,9 -1,6 -4,2
172 Varor av papper eller papp 102,7 -0,5 -0,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 114,9 -3,1 -5,0
22 Gummi- och plastvaror 103,9 0,5 -0,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,7 1,8 2,0
24 Metaller 105,1 -0,3 -5,7
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 106,7 0,6 1,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 99,8 -1,0 0,6
27 Elapparatur 104,9 1,5 0,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,7 0,5 1,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,7 0,2 1,2
31 Möbler 102,1 0,0 0,6
35 El, gas, värme och kyla 177,9 17,9 -9,5
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 177,9 17,9 -9,5

Källa: Producentprisindex 2019, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2019, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), juli 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/07/thi_2019_07_2019-08-26_tau_005_sv.html