Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), juli 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 108,6 0,7 -2,0
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 93,9 -1,4 -2,6
C TILLVERKADE VAROR 103,2 0,5 0,0
10 Livsmedel 100,1 -0,7 -2,7
11 Drycker 105,0 0,4 0,6
13 Textilvaror 103,2 -0,4 0,4
14 Kläder 101,9 0,4 2,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 109,5 5,0 5,1
17 Papper och pappersvaror 110,6 -1,3 -3,6
171 Massa, papper och papp 113,8 -1,1 -6,3
172 Varor av papper eller papp 104,3 -1,5 1,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 104,9 0,7 0,5
22 Gummi- och plastvaror 100,2 0,1 2,0
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,3 -0,5 0,3
24 Metaller 104,7 1,2 -3,7
244 Andra metaller än järn 103,5 3,0 -1,7
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 102,2 2,3 2,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik 98,0 0,3 0,5
27 Elapparatur 102,2 0,2 2,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,1 0,3 1,8
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,4 0,0 -0,4
30 Andra transportmedel 103,0 0,4 4,7
31 Möbler 105,7 0,1 1,5
35 El, gas, värme och kyla 154,8 32,8 -12,1
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 154,8 32,8 -12,1

Källa: Producentprisindex 2019, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2019, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), juli 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/07/thi_2019_07_2019-08-26_tau_007_sv.html