Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), juli 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,7 109,1 107,8 0,8 0,2
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 105,8 94,0 103,8 -1,1 -2,7
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     117,6 0,0 -6,8
C TILLVERKADE VAROR 104,8 103,8 104,3 0,4 0,3
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,0 0,1 4,3
10 Livsmedel 101,6 98,5 100,5 -0,1 0,2
11 Drycker 110,9 111,5 110,8 0,2 2,6
13 Textilvaror 106,7 103,4 104,4 -0,2 0,1
14 Kläder 106,0 101,8 102,1 0,5 2,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,1 109,6 108,4 0,3 1,8
17 Papper och pappersvaror 103,3 110,6 105,1 -2,3 -4,2
171 Massa, papper och papp 104,7 113,8 106,7 -2,9 -5,7
172 Varor av papper eller papp 99,3 104,4 100,9 -0,5 0,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,1 104,9 103,4 0,7 1,2
22 Gummi- och plastvaror 101,0 100,4 100,8 0,0 0,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,9 102,4 104,1 0,3 0,5
24 Metaller 106,7 104,7 106,7 0,6 -3,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 109,7 102,4 107,5 0,5 3,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,0 97,9 98,3 0,3 0,6
27 Elapparatur 99,4 102,2 101,6 0,1 2,0
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,3 103,3 103,5 0,2 2,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,1 91,8 92,9 0,1 -1,6
31 Möbler 106,8 105,8 106,5 0,0 0,6
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     102,4 0,4 -1,7
35 El, gas, värme och kyla 112,3 154,8 115,4 10,7 -1,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 114,5 154,8 118,6 15,6 -4,0
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,1 -0,2 0,8
42 Anläggningsarbeten 105,5   105,5 -0,5 2,3

Källa: Producentprisindex 2019, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2019, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), juli 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/07/thi_2019_07_2019-08-26_tau_011_sv.html