Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juli 2019

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2518 2012 2385 0,8 0,2
0 Livsmedel     1636 -0,3 1,3
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4548 4,9 -3,3
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5740 1,8 -4,9
3B Gas, el och vatten     3251 9,0 -2,9
5 Produkter från den kemiska industrin     1624 0,7 0,5
68 Oädla metaller     2155 0,0 -5,2
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1847 0,1 0,4
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4233 0,2 0,7
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     480 0,0 0,7
73 Transportmedel     2170 0,1 -0,9

Källa: Producentprisindex 2019, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2019, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juli 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/07/thi_2019_07_2019-08-26_tau_017_sv.html