Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.8.2019

Producentpriserna för industrin sjönk med 0,8 procent från juli året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 0,8 procent från juli 2018 till juli 2019. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 0,4 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 2,0 procent.

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–7/2019

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–7/2019
Nedgången i producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att massa, oljeprodukter, och järn och stål blev billigare jämfört med juli året innan.

Exportprisindexet sjönk med 2,0 procent och importprisindexet med 2,0 procent på årsnivå. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 0,2 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 0,2 procent.

Exportpriserna sjönk i synnerhet på grund av att massa, basmetaller och oljeprodukter blev billigare jämfört med juli året innan. Nedgången i importpriserna påverkades i sin tur särskilt av att oljeprodukter, avfall och basmetaller blev billigare.

Från juni till juli steg producentpriserna för industrin med 0,5 procent. Producentpriserna steg i synnerhet på grund av att el och oljeprodukter blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2015=100, juli 2019

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 105,9 0,5 -0,8
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 105,8 1,3 0,4
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 106,1 -0,3 -2,0
Exportprisindex 105,9 -0,3 -2,0
Importprisindex 108,6 0,7 -2,0
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 107,8 0,7 0,2
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 107,8 0,8 0,2

Producentprisindex 1949=100, juli 2019

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 2038 0,5 -0,8
Exportprisindex 1758 -0,3 -2,0
Importprisindex 1665 0,7 -2,0
Partiprisindex 2385 0,8 0,2

Beräkningen av producentprisindexen förnyas

Beräkningen av producentprisindexen förnyas fr.o.m. indexet för januari 2019 på så sätt att indexen blir årliga kedjeindex.

I praktiken innebär övergången till kedjeindexmetoden att producentprisindexens viktstruktur i fortsättningen uppdateras årligen. Den nya viktstrukturen träder i kraft fr.o.m. indexen för januari varje år. Utöver viktstrukturen kan också produktklasser och företagsurval vid behov uppdateras årligen. Basåret för indexet är oförändrat (2015=100).

I fortsättningen sker indexberäkningen på så sätt att varje indexserie länkas framåt genom kedjning utifrån ändringar i indexet som beräknats enligt den nya viktstrukturen. En mer detaljerad beskrivning av beräkningsmetoden finns i den uppdaterade användarhandboken för producentprisindexen för industrin och tjänster 2015=100 som publiceras i höst (på finska och engelska).

Ändringarna förbättrar indexets kvalitet, eftersom man med hjälp av dem i fortsättningen snabbare kan beakta strukturella ändringar i produktionen, exporten och importen.


Källa: Producentprisindex 2019, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (348,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/07/thi_2019_07_2019-08-26_tie_001_sv.html