Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), augusti 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 105,7 -0,2 -1,8
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 84,7 -2,5 5,2
C TILLVERKADE VAROR 105,9 -0,2 -2,2
10 Livsmedel 103,9 0,3 0,1
11 Drycker 102,3 -1,2 6,4
13 Textilvaror 94,8 -0,1 0,0
14 Kläder 98,4 -1,6 -1,4
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 100,3 -0,1 -3,2
17 Papper och pappersvaror 106,5 -0,3 -4,8
171 Massa, papper och papp 106,6 -0,3 -4,9
172 Varor av papper eller papp 101,9 -0,7 -1,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 115,3 0,4 -3,8
22 Gummi- och plastvaror 103,9 0,0 0,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 100,6 -1,1 0,9
24 Metaller 105,9 0,8 -0,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,7 -0,9 0,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 99,6 -0,2 0,6
27 Elapparatur 105,3 0,4 0,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,8 0,1 1,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,3 -0,4 1,2
31 Möbler 102,1 0,0 0,6
35 El, gas, värme och kyla 164,8 -7,4 -12,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 164,8 -7,4 -12,8

Källa: Producentprisindex 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2019, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/08/thi_2019_08_2019-09-24_tau_005_sv.html