Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), augusti 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,6 -0,9 -2,7
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 92,1 -1,9 -3,7
C TILLVERKADE VAROR 103,0 -0,2 -0,5
10 Livsmedel 100,1 0,0 -2,3
11 Drycker 105,1 0,1 0,5
13 Textilvaror 104,2 0,9 1,0
14 Kläder 101,7 -0,2 1,4
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 106,9 -2,4 -0,3
17 Papper och pappersvaror 108,9 -1,5 -5,4
171 Massa, papper och papp 111,3 -2,2 -8,6
172 Varor av papper eller papp 104,0 -0,2 1,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 104,9 0,0 -0,9
22 Gummi- och plastvaror 100,2 0,1 1,9
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,2 0,9 1,6
24 Metaller 105,9 1,1 -1,9
244 Andra metaller än järn 107,3 3,6 4,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 102,2 0,0 1,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 98,1 0,1 0,4
27 Elapparatur 101,9 -0,3 2,7
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,0 -0,1 1,6
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,5 0,1 -0,4
30 Andra transportmedel 103,8 0,8 4,6
31 Möbler 105,7 -0,1 1,2
35 El, gas, värme och kyla 141,1 -8,8 -19,7
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 141,1 -8,8 -19,7

Källa: Producentprisindex 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2019, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/08/thi_2019_08_2019-09-24_tau_007_sv.html