Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), augusti 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 108,3 107,6 107,5 -0,3 -0,2
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 106,8 92,1 104,2 0,5 -0,7
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     110,8 -4,7 -10,5
C TILLVERKADE VAROR 103,9 103,0 103,5 -0,3 -0,5
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,2 0,1 4,2
10 Livsmedel 102,4 100,2 101,6 0,0 0,6
11 Drycker 107,1 105,1 106,2 0,3 2,0
13 Textilvaror 106,7 104,4 105,1 0,6 0,4
14 Kläder 106,0 101,6 101,9 -0,1 1,4
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,6 107,0 107,6 -0,7 -0,7
17 Papper och pappersvaror 100,1 108,9 102,3 -2,7 -7,1
171 Massa, papper och papp 100,6 111,3 102,9 -3,5 -9,4
172 Varor av papper eller papp 99,2 104,1 100,8 -0,1 0,4
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     93,1 0,5 -0,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,4 104,9 103,2 -0,2 -0,1
22 Gummi- och plastvaror 101,5 100,4 101,0 0,2 1,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,4 103,3 104,7 0,7 1,0
24 Metaller 108,7 105,8 108,1 1,4 -2,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 109,8 102,4 107,5 0,0 3,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,1 98,0 98,5 0,1 0,4
27 Elapparatur 99,5 102,0 101,4 -0,2 2,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,3 103,2 103,4 -0,1 1,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,6 101,4 101,8 0,1 -0,4
31 Möbler 106,8 105,7 106,5 0,0 0,5
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     102,9 0,5 1,7
35 El, gas, värme och kyla 118,2 141,1 119,5 -0,7 -1,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 123,8 141,1 125,0 -1,1 -4,4
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,1 0,0 0,8
42 Anläggningsarbeten 105,1   105,1 -0,4 1,8

Källa: Producentprisindex 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2019, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/08/thi_2019_08_2019-09-24_tau_009_sv.html