Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), augusti 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,9 108,2 107,5 -0,3 -0,2
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 106,8 92,2 104,3 0,5 -0,8
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     112,4 -4,4 -9,5
C TILLVERKADE VAROR 104,3 103,7 104,0 -0,3 -0,1
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,2 0,1 4,2
10 Livsmedel 101,5 98,5 100,4 0,0 0,5
11 Drycker 110,7 111,5 110,8 -0,1 3,3
13 Textilvaror 106,7 104,4 105,1 0,6 0,4
14 Kläder 106,0 101,6 101,9 -0,1 1,4
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,6 107,0 107,6 -0,7 -0,7
17 Papper och pappersvaror 100,1 108,9 102,3 -2,7 -7,1
171 Massa, papper och papp 100,6 111,3 102,9 -3,5 -9,4
172 Varor av papper eller papp 99,2 104,1 100,8 -0,1 0,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,4 104,9 103,2 -0,2 -0,1
22 Gummi- och plastvaror 101,5 100,4 101,0 0,2 1,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,5 103,3 104,8 0,7 1,0
24 Metaller 108,7 105,8 108,1 1,4 -2,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 109,7 102,4 107,5 0,0 3,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,1 98,0 98,5 0,1 0,4
27 Elapparatur 99,5 102,0 101,4 -0,2 2,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,3 103,2 103,4 -0,1 1,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,4 91,7 92,9 -0,1 -1,7
31 Möbler 106,8 105,7 106,5 0,0 0,5
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     102,9 0,5 1,7
35 El, gas, värme och kyla 113,5 141,1 115,3 0,0 -3,2
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 116,3 141,1 118,6 0,0 -6,0
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,1 0,0 0,8
42 Anläggningsarbeten 105,1   105,1 -0,4 1,8

Källa: Producentprisindex 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2019, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/08/thi_2019_08_2019-09-24_tau_011_sv.html