Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, augusti 2019

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2521 1995 2379 -0,3 -0,2
0 Livsmedel     1639 0,2 1,4
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4444 -2,3 -6,1
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5510 -4,0 -8,5
3B Gas, el och vatten     3248 -0,1 -4,4
5 Produkter från den kemiska industrin     1621 -0,2 -0,5
68 Oädla metaller     2137 -0,8 -4,2
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1848 0,0 0,8
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4238 0,1 1,8
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     480 -0,1 0,7
73 Transportmedel     2169 0,0 -1,1

Källa: Producentprisindex 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2019, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/08/thi_2019_08_2019-09-24_tau_017_sv.html